Yoga-Mindfulness

Yoga-mindfulness


Inom yoga finns en stor mängd metoder utvecklade för

att hjälpa människor att nå ett inre lugn och sinnesro.

Yoga-mindfulness tillhör denna ursprungliga,klassiska yoga.


Yogas metoder är uppbyggda för att förbättra vår totala hälsa. Genom att öva klassisk yoga kan du utveckla ditt fysiska, psykiska, emotionella, sociala och själsliga välmående. Mindfulness är ett tillstånd då vi är helt och fullt närvarande i nuet.


För nybörjare är Yoga-mindfulness ett mycket bra sätt att lära sig att öva yoga från grunden. För den som har tidigare erfarenhet av olika yogaformer ger Yoga-mindfulness en möjlighet att fördjupa utövandet av yoga. Vi har fasta kurser och små yogaklasser vilket gör att vi lär känna alla deltagarna och kan ge bra handledning samt anpassa övningarna och instruktionerna utifrån olika behov. Du får med dig enkla övningar att använda i din vardag för att behålla och stärka de positiva effekter du har fått under kursen.


Under en kurs i Yoga-mindfulness ingår yogarörelser, asanas, djupavslappning, grundläggande andningsövningar och meditation. Vi går igenom hela kroppen i liggande, sittande och stående övningar. Yogarörelserna och ställningarna utförs mjukt, uppmärksamt och lyhört. Vi utmanar varsamt vår kapacitet men undviker att pressa kroppen. Vi fördjupar andningen, förbättrar syresättningen och flödet av livsenergi. Hållning, balans, flexibilitet och styrka förbättras vid regelbunden övning. 


Den största delen av ett yogapass på 1,5 timme består av fysiska övningar från Hatha yoga. Samtidigt ger det speciella sätt vi övar på, lärarens instruktioner och passets upplägg deltagarna möjlighet att utveckla inre styrka, närvaro och fokus. Du får lära dig hur du kan minska oroliga tankar och turbulensen i sinnet. Vid regelbunden övning kan du hitta till ett djupare och mer varaktigt lugn inom dig som i sin tur kan leda till ökad inre trygghet, kreativitet och glädje. 


Yoga är en tradition för personlig utveckling som har hållits levande i Indien under tusentals år. Den har vuxit fram som ett svar på människors sökande efter mening och längtan att känna sig tillfreds i sina liv. Inom Yoga-mindfulness praktiserar och undervisar vi i yoga utifrån denna levande tradition, men anpassat till våra förhållanden och våra förutsättningar idag. Att kunna anpassa, utan att förlora kärnan i det som gör yoga till yoga, förutsätter att vi som lärare hela tiden utvecklar vår egen erfarenhet, själva får kvalificerad handledning kontinuerligt och utvecklar en djup förståelse av yogatraditionen.

Vi praktiserar och undervisar i klassisk yogas åtta grenar Ashtanga (inte att förväxla med yogastilen/skolan som har detta namn), vilket även kallas Raja yoga.


Kurser, coaching och priser >>>unsplash