Coaching

Coaching


I coaching är du och ditt liv

i fokus i ett engagerat, jämställt samtal.


Det kan exempelvis handla om att du vill:


  • gå ifrån diffusa önskningar till klart formulerade mål för ditt liv
  • bli lugnare och hitta den livsstil som du mår bra av
  • våga göra det du innerst inne vill och längtar efter
  • bryta negativa mönster, bli starkare och mer säker i dig själv
  • förbättra dina relationer
  • nå dina mål i yrkeslivet

Vad kan jag göra för dig?

Det är du som är experten på dig själv och ditt liv. Men vi fastnar ofta i begränsande synsätt på oss själva. Vi låter oro och rädsla styra istället för vår längtan. I våra samtal får du möjlighet att se på dina möjligheter i nytt ljus.


Känner du dig ofta stressad och vill utveckla en livsstil som du mår bättre av? 

Tillsammans kartlägger vi ditt vardagsliv för att du ska kunna identifiera vad som stressar dig och tar engergi,
hur du kan minska på det och öka det som ger dig lugn och tillförsikt. Jag använder metoder ifrån coaching och yoga-mindfulness. Du får lära dig enkla övningar som du kan använda i vardagen hemma eller på arbetet.


Jag följer regler för tystnadsplikt och internationella etiska riktlinjer för professionella inom coachning och yoga.


Coaching är inte terapeutiskt eller psykologisk behandling.

Vid behov av terapi bör du vända dig till en utbildad psykolog/terapeut.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera